Dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse

Gennem de seneste år er en stadigt større andel af offentlige opgaver blevet gjort til genstand for konkurrenceudsættelse. Det sker både via udbudsbaseret konkurrence (udlicitering), og gennem frit-valgs baseret konkurrence, hvor borgerne kan vælge mellem en offentlig og en eller flere private leverandører.

Flere nordiske undersøgelser har for nyligt vist, at der findes meget lidt dokumentation af konkurrenceudsættelsens effekter for økonomi, kvalitet, medarbejderforhold mv. 

Der er derfor behov for at skabe forskningsbaseret og uafhængig viden om effekterne af konkurrenceudsættelse, som kan bidrage til at skabe et bedre vidensgrundlag og bidrage til at kvalificere fremtidige beslutninger på området.

Forskningsprojektet "Dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse" påbegyndes i foråret 2014 og vil løbe i minimum to år. De første resultater vil ligge klar i det tidlige efterår 2014, og derefter vil i alt ca. 10 del-rapporter fra forskningsprojektet blive offentliggjort efterhånden, som de bliver færdige. 

Forskningsprojektet er Danmarkshistoriens hidtil største undersøgelse af erfaringerne med konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, og målet er at kvalificere den offentlige debat om konkurrenceudsættelse via uafhængig og forskningsbaseret viden på internationalt topniveau.

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

  Roskilde Universitet
  Universitetsvej 1, Postboks 260
  4000 Roskilde
  Tlf: +45 4674 2000
  E-mail:ruc@ruc.dk
  EAN-nr: 5798000418110
  SE/CVR-nr: 29 05 75 59

  Viden fra RUC